Witamy na stronie CAMZYOS™ Przewodnik dla Pacjentów

▼CAMZYOS jest produktem leczniczym, który jest dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Pacjent może pomóc monitorować bezpieczeństwo leku poprzez zgłaszanie wszystkich przypadków działań niepożądanych,
które u niego wystąpiły.

 

Papierowa wersja Przewodnika dla Pacjenta zawiera Kartę dla Pacjenta.
Należy mieć Kartę pacjenta zawsze przy sobie. 

Przewodnik dla Pacjenta i Karta Pacjenta są dostępne tutaj >

Pacjent powinien poinformować każdego pracownika ochrony zdrowia, z którym się kontaktuje o tym, że przyjmuje lek CAMZYOS.

Karta pacjenta zawiera informacje na temat głównych zagrożeń związanych z produktem leczniczym CAMZYOS oraz dane kontaktowe lekarza przepisującego lek.

Należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania tego leku, która zawiera więcej informacji o produkcie leczniczym CAMZYOS.

W przypadku dalszych pytań należy zwrócić się do lekarza prowadzącego, lekarza przepisującego lek lub farmaceuty.