Ryzyko toksycznego działania na zarodek i płódWAŻNE INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE KOBIET W WIEKU ROZRODCZYM

Jeżeli pacjentka jest kobietą w wieku rozrodczym, przed rozpoczęciem stosowania leku CAMZYOS powinna zapoznać się z informacjami zawartymi w poniższym Przewodniku i zachować tę stronę

CAMZYOS a ryzyko toksyczności dla płodu (toksyczność dla nienarodzonego dziecka)

Nie wolno przyjmować leku CAMZYOS, jeśli pacjentka jest w ciąży lub jest w wieku rozrodczym, ale nie stosuje skutecznej metody antykoncepcji (zapobiegania ciąży) ponieważ CAMZYOS może być szkodliwy dla nienarodzonego dziecka. 

Jeśli pacjenta jest zdolna do zajścia w ciążę przed rozpoczęciem przyjmowania leku CAMZYOS należy uzyskać potwierdzony ujemny wynik testu ciążowego. Pacjentka musi stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie całego leczenia i przez 6 miesięcy po przyjęciu ostatniej dawki leku CAMZYOS. Należy porozmawiać z lekarzem o najbardziej odpowiednich dla pacjentki metodach antykoncepcji.

Jeśli pacjentka rozważa zajście w ciążę, powinna porozmawiać z lekarzem. Jeśli pacjentka przypuszcza, że może być w ciąży, lub zajdzie w ciążę w trakcie przyjmowania leku CAMZYOS, należy natychmiast poinformować o tym lekarza prowadzącego lub lekarza przepisującego lek. Lekarz prowadzący lub lekarz przepisujący lek omówi z pacjentką alternatywne opcje leczenia.