Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwaIstnieją trzy główne zagrożenia związane ze stosowaniem leku CAMZYOS:

  • Toksyczność dla zarodka i plodu (toksyczność dla nienarodzonego dziecka) (Patrz zakładka: Ryzyko toksycznego działania na zarodek i płód)
  • Niewydolność serca spowodowana dysfunkcją skurczową, stanem, w którym serce nie może pompować wystarczającej ilości krwi do organizmu
  • Zwiększenie ilości mawakamtenu w organizmie w wyniku interakcji z niektórymi lekami i suplementami ziołowymi, co może zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych u pacjentów (niektóre z nich mogą być poważne).

Inne możliwe działania niepożądane związane ze stosowaniem leku CAMZYOS zostały wymienione w ulotce dołączonej do opakowania leku.

CAMZYOS a niewydolność serca

Niewydolność serca spowodowana dysfunkcją skurczową jest poważną, a czasem śmiertelną chorobą. W przypadku wystąpienia nowych lub nasilających się objawów niewydolności serca, w tym duszności, bólu w klatce piersiowej, zmęczenia, bardzo szybkiego bicia serca (kołatanie serca) lub obrzęku nóg, należy natychmiast poinformować lekarza prowadzącego, lekarza przepisującego lek lub zwrócić się o pomoc medyczną. Należy powiedzieć lekarzowi prowadzącemu lub lekarzowi przepisującemu lek o wszelkich nowych lub istniejących stanach chorobowych, które wystąpią przed i w trakcie leczenia lekiem CAMZYOS. 

CAMZYOS a interakcje

Niektóre leki, w tym te dostępne bez recepty oraz niektóre suplementy ziołowe mogą wpływać na ilość leku CAMZYOS w organizmie i zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych (niektóre z nich mogą być poważne). Należy powiedzieć lekarzowi prowadzącemu, lekarzowi przepisującemu lek lub farmaceucie, o wszystkich przyjmowanych lekach na receptę, lekach dostępnych bez recepty i suplementach ziołowych, nawet jeśli nie stosuje się ich codziennie. 
Nie wolno rozpoczynać czy zaprzestawać przyjmowania jakichkolwiek leków albo suplementów ziołowych ani zmieniać ich dawki bez skonsultowania się z osobą przepisującą lek, lekarzem lub farmaceutą.
Przykładowe produkty, które mogą wpływać na ilość leku CAMZYOS w organizmie, wymieniono w Tabeli 1. Należy pamiętać, że przykłady te zamieszczono tu wyłącznie w celach poglądowych i że nie jest to pełna lista wszystkich leków, które można zaliczyć do tej kategorii. Nie zaleca się przerywanego stosowania produktów, które mogą wpływać na stężenie leku CAMZYOS w organizmie, w tym leków na receptę, dostępnych bez recepty, suplementów ziołowych i soku grejpfrutowego.

Tabela 1: Przykłady leków, które mogą mieć wpływ na CAMZYOS

Lek Stosowany w chorobie
Omeprazol, ezomeprazol Wrzody żołądka i refluks
Klarytromycyna, ryfampicyna Zakażenia bakteryjne
Werapamil, diltiazem Choroby serca
Flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, pozakonazol, worykonazol Zakażenia grzybicze
Fluoksetyna, fluwoksamina Depresja
Rytonawir, kobicystat Ludzki wirus niedoboru odporności (HIV)
Sok grejpfrutowy