W jakim przypadku należy skontaktować się z lekarzem?Jeśli w trakcie przyjmowania leku CAMZYOS wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, również takie, które nie zostały omówione w Przewodniku dla Pacjenta, należy poinformować o tym każdego pracownika ochrony zdrowia, z którym Pacjent się kontaktuje. Możliwe działania niepożądane oraz szczegóły dotyczące ich zgłaszania znajdują się również w ulotce dołączonej do opakowania leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pomoże zebrać dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa tego leku.

Należy niezwłocznie powiadomić lekarza prowadzącego, lekarza przepisującego lek bądź zwrócić się o pomoc lekarską do innego pracownika należącego do fachowego personelu medycznego w przypadku pojawienia się nowych lub nasilających się objawów niewydolności serca, w tym duszności, bólu w klatce piersiowej, zmęczenia, bardzo szybkiego bicia serca (kołatanie serca) albo obrzęku nóg.